Forbud mod forbrændingsmotorer i 2035? Mange tror ikke det bliver en mulighed

Skrevet af Christian Pedersen

1 dag siden

|

16/05/2024
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Der går rygter om, at forbrændingsmotorer kan blive forbudt i 2035. Mon det passer?

Mest læste i dag

Forventningen om et fuldstændigt forbud mod forbrændingsmotorer i 2035 møder skeptisk modtagelse blandt mange forbrugere.

Trods politiske initiativer og fremadskridende teknologiske udviklinger, hersker der tvivl om realiseringen af dette ambitiøse mål.

Folkelige bekymringer og økonomiske barrierer

En undersøgelse fra Consor Finanz har afsløret, at næsten halvdelen af de tyske forbrugere (46%) finder prisen på elbiler for høj.

"For mange forbrugere er overgangen til elbiler forbundet med en økonomisk belastning, de ikke er klar til," udtaler en talsperson fra Consor Finanz.

Forbrugernes bekymring begrænser sig ikke kun til anskaffelsesprisen.

En betydelig andel er også urolige over de langsigtede omkostninger, især med tanke på stigende elpriser, hvilket kan gøre elbiler dyrere i drift end forbrændingsmotorer.

Rækkevidde og miljømæssige forbehold

Rækkevidden af elbiler er stadig et stort problem, med 40% af de adspurgte, der angiver det som en hovedårsag til at fravælge elbiler.

"Udover økonomiske overvejelser spiller tekniske begrænsninger en afgørende rolle i forbrugernes valg," tilføjer talspersonen.

Miljømæssige bekymringer omkring produktion og bortskaffelse af elbilbatterier forstærker også skeptikken.

Mange ser stadig uafklarede spørgsmål vedrørende elbilernes samlede miljøpåvirkning.

Energiforsyningens rolle

Udfordringen med at sikre tilstrækkelig energiforsyning til elbiler bekymrer ligeledes.

Hele 62% af de adspurgte tvivler på, om der kan produceres nok strøm til at dække behovet for elbiler på et nationalt plan.

Disse bekymringer kaster skygger over muligheden for et totalt forbud mod forbrændingsmotorer og antyder, at en fuldstændig overgang måske ikke er så lige ud ad landevejen, som politiske beslutningstagere håber.

"Det er væsentligt, at vi adresserer disse bekymringer direkte og finder holdbare løsninger, der kan opmuntre flere til at skifte til elbiler," konkluderer talspersonen fra Consor Finanz.