Forbedret luftkvalitet gennem elbiler? Her er det allerede en realitet

Christian Pedersen

1 uge siden

|

11/07/2024
Elbiler
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Norge og Sverige er de lande med flest elbiler per indbygger. Samtidig er de også nogle af de lande med den bedste luftkvalitet. Er det tilfældigt?

Mest læste i dag

Overgangen til elbiler forventes på sigt at forbedre luftkvaliteten markant og dermed øge livskvaliteten.

Men kan vi allerede nu se forbedringer, især i områder med mange elbiler?

Vi har nogle eksempler som er værd at kigge på.

Positive effekter af elbiler på luftkvaliteten

Luftkvaliteten påvirkes væsentligt af koncentrationen af forurenende stoffer som kvælstofoxider, fine partikler og ozon.

Trafikken spiller her en stor rolle, og elbiler viser sig at være en løsning, da de ikke udsender kvælstofoxider direkte.

Sammenlignet med benzin-, diesel- og hybridbiler har elbiler derfor en bedre samlet miljøprofil. Det skriver Chip.

Dataanalyse afslører forbedringer

En analyse foretaget af bilabonnementstjenesten Finn har undersøgt data for at vurdere effekten af elbiler på luftkvaliteten.

Resultatet viser, at introduktionen af elbiler og etableringen af miljøzoner i tyske delstater allerede har haft mærkbare positive effekter.

Denne udvikling ses også på europæisk niveau.

De bedste eksempler i Europa

Island, Norge og Sverige er de lande i Europa med den reneste luft, med luftkvalitetsindekser på henholdsvis 17, 21 og 26.

En lavere indeksværdi indikerer bedre luftkvalitet.

Tyskland ligger på en tolvteplads med et indeks på 37.

En væsentlig faktor i disse landes succes er den høje andel af elbiler blandt nyregistreringerne.

I 2023 var andelen af elbiler i Norge 82,4%, i Island 50,1% og i Sverige 38,7%.

Til sammenligning var andelen i Tyskland 18,4%.

Sammenhæng mellem elbiler og luftkvalitet

Finns undersøgelse konkluderer, at der er en klar sammenhæng mellem antallet af elbiler og luftkvaliteten.

Lande som Norge, Island og Sverige, der har de højeste procentdele af nye elbiler, er også blandt de bedste med hensyn til luftkvalitet.

Udfordringer med at måle effekten

Det er dog komplekst at bevise en direkte årsagssammenhæng mellem elbilernes udbredelse og forbedret luftkvalitet.

For eksempel kan luftkvaliteten i Norge have været god allerede før elbilerne, mens byområder som Ruhr-distriktet i Tyskland står over for større udfordringer.

Nationale forskelle

I Tyskland viser Finns analyse, at delstaten Sachsen har den bedste luftkvalitet med et indeks på 39, men ligger lavt i antallet af elbiler.

Niedersachsen, derimod, har den dårligste luftkvalitet (indeks 60), men er på femtepladsen for elbiler.

Dette viser, at mange faktorer spiller ind på luftkvaliteten, og at en direkte påvirkning fra elbiler er vanskelig at fastslå.

Elbiler bidrager positivt til luftkvaliteten, men mange andre faktorer påvirker også, hvilket gør det til en kompleks problemstilling.