Hvor gode er elbiler egentlig for miljøet? Få svaret her

Skrevet af Christian Pedersen

1 uge siden

|

10/06/2024
Elbiler
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Mange har snakket om det, men præcis hvor gode er elbiler for miljøet.

Mest læste i dag

Elbiler spiller en afgørende rolle i at reducere CO2-udledningerne fra vejtrafikken.

Ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik, faldt CO2-udledningerne fra vejtrafikken med 7,8 procent i 2023, hvilket primært skyldes overgangen til elbiler. Det skriver abcnyheter.

Denne reduktion svarer til en nedgang fra 8,7 millioner ton CO2 i 2022 til 8 millioner ton i 2023.

Vejdirektør Ingrid Dahl Hovland har udtalt, at den væsentligste årsag til denne nedgang er den reducerede brug af fossile brændstoffer.

Antallet af kørte kilometer med elbiler er steget markant, hvilket har bidraget til de lavere udledninger.

I Danmark ruller der nu over 760.000 elbiler på vejene, og hele 84 procent af alle nyregistreringer i år er nuludslipskøretøjer.

Men selvom elbilerne reducerer udledningerne, bringer deres vægt en ny miljømæssig udfordring.

Elbiler, især de større modeller, vejer ofte mere end deres benzin- og dieselmodstykker, hvilket kan føre til højere slid på veje og dæk, og dermed øge partikeludledningerne.

Ser man på kørselsmønstrene, er der en klar stigning i antallet af kørte kilometer med elbiler.

I 2023 kørte danske elbiler samlet set 9948 millioner kilometer, en stigning på næsten 20 procent fra 2022.

Små elektriske godsbiler øgede deres kørte kilometer med 28 procent, mens store elektriske lastbiler øgede med hele 70 procent.

Uden elbiler ville udledningerne fra vejtrafikken være betydeligt højere.

Derfor arbejder myndighederne, herunder Statens Vegvesen, målrettet på at udbygge ladeinfrastrukturen, især for tunge køretøjer.

Målet er at reducere klimagasserne fra vejtransporten med 55 procent inden 2030.

Selvom elbilerne bidrager til lavere CO2-udledninger, kræver produktionen af elbilernes batterier mange ressourcer.

Derfor er det afgørende at fokusere på bæredygtige produktionsmetoder og effektiv genbrug af batterierne for at maksimere de miljømæssige fordele ved elbiler.