AI-ekspert: ChatGPT vil aldrig nå menneskets intelligens

Skrevet af Christian Pedersen

4 uger siden

|

25/05/2024
AI
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
En Meta AI-ekspert har sagt at AI-modeller som ChatGPT aldrig når op på menneskets niveau. Her er hvorfor.

Mest læste i dag

Kunstig intelligens har taget store skridt fremad i de seneste år, men ifølge Meta's AI-chef, Yann LeCun, vil teknologier som OpenAI's ChatGPT og Google's Gemini aldrig opnå menneskelige niveauer af intelligens.

I et interview med Financial Times forklarede LeCun, hvorfor disse store sprogmodeller (LLMs) er begrænset i deres evner og hvad fremtiden for AI muligvis vil bringe.

Begrænsninger af store sprogmodeller

LeCun påpegede, at selvom LLMs som ChatGPT er i stand til at generere imponerende og kontekstuelle svar, vil de aldrig kunne nå menneskelige niveauer af planlægning og ræsonnement.

"LLMs har en begrænset forståelse af logik og mangler vedvarende hukommelse," sagde LeCun.

Han forklarede yderligere, at deres præcision er afhængig af kvaliteten af de data, de er trænet på, og at de derfor kun er nøjagtige, når de har modtaget korrekt træningsdata.

Sikkerhed og pålidelighed

Ifølge LeCun er LLMs også "intrinsisk usikre".

Dette skyldes, at de ikke har en forståelse af den fysiske verden og ikke kan planlægge hierarkisk.

For forskere, der ønsker at udvikle AI, der kan matche menneskelig intelligens, anbefalede LeCun at fokusere på andre modeller.

Han bemærkede, at hans team på omkring 500 forskere hos Meta's Fundamental AI Research lab arbejder på en ny generation af AI-systemer baseret på en tilgang kaldet "world modeling".

World modeling: En ny tilgang

World modeling indebærer, at AI-systemer bygger en forståelse af verden omkring dem, ligesom mennesker gør.

Disse systemer skal kunne forudsige, hvad der ville ske, hvis noget ændres. LeCun forudser, at det kan tage op til 10 år at opnå menneskelignende AI ved hjælp af denne tilgang.

"Vi arbejder hårdt på at udvikle systemer, der kan lære og forstå verden på en dybere måde," forklarede han.

Investeringsudfordringer

Meta har satset stort på AI, hvilket har medført betydelige investeringer.

Dog har investorer reageret forsigtigt på Meta's omfattende investeringer i AI, hvilket har resulteret i et værditab på næsten 200 milliarder dollars i april.

CEO Mark Zuckerberg har bedt investorerne om tålmodighed, mens virksomheden opbygger sine AI-kapaciteter, selvom der endnu ikke er nogen klar indikation af, hvornår og hvordan investeringerne vil give afkast.

Fremtiden for AI

På trods af de nuværende udfordringer og begrænsninger er potentialet for AI stadig enormt.

Teknologier som ChatGPT vil fortsat udvikle sig og finde nye anvendelser, selvom de måske aldrig når fuld menneskelig intelligens.

Meta's fortsatte forskning og udvikling i world modeling kan dog bringe os tættere på at forstå og bygge AI-systemer, der kan matche menneskelig kognition på nye og spændende måder.